รายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /

นำชัย ทนุผล...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: นำชัย ทนุผล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2543
Subjects: การท่องเที่ยว -- ไทย -- เชียงใหม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G156.5.E26 ร451 2543
Copy 1
Available