รายงานการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย =

HIV/AIDS among migrant population at the Thai-Burmese borders : mae sot and mae sai /

สุภางค์ จันทวานิช, หัวหน้าโครงการวิจัย ; อมรทิยพ์ อมราภิบาล...[และคนอื่น ๆ], ผู้ร่วมโครงการวิจัย

No Cover Image
Main Author: สุภางค์ จันทวานิช
Other Authors: อมรทิพย์ อมราภิบาล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539
Subjects: การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ แง่สุขภาพและอนามัย วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม ไทย เชียงราย ระบาดวิทยา วิจัย
แรงงานต่างด้าวพม่า วิจัย
การย้ายถิ่นของแรงงาน พม่า วิจัย
โรคเอดส์ ไทย เชียงราย การป้องกันและควบคุม วิจัย
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ร451 2544
Copy 1
Available