รายงานการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย =

HIV/AIDS among migrant population at the Thai-Burmese borders : mae sot and mae sai /

สุภางค์ จันทวานิช, หัวหน้าโครงการวิจัย ; อมรทิยพ์ อมราภิบาล...[และคนอื่น ๆ], ผู้ร่วมโครงการวิจัย

No Cover Image
Main Author: สุภางค์ จันทวานิช
Other Authors: อมรทิพย์ อมราภิบาล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539
Subjects: การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ –– แง่สุขภาพและอนามัย –– วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– ไทย –– เชียงราย –– ระบาดวิทยา –– วิจัย
แรงงานต่างด้าวพม่า –– วิจัย
การย้ายถิ่นของแรงงาน –– พม่า –– วิจัย
โรคเอดส์ –– ไทย –– เชียงราย –– การป้องกันและควบคุม –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 228 หน้า