ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง :

การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ /

พรทิพย์ พิมลสินธุ์, บรรณาธิการ

Other Authors: พรทิพย์ พิมลสินธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์บริษัท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information