ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา /

บรรณาธิการ, แสงชัย พฤทธิพันธุ์, พัญญู พันธ์บูรณะ, จิตติมา มโนนัย

Other Authors: แสงชัย พฤทธิพันธุ์,, พัญญู พันธ์บูรณะ,, จิตติมา มโนนัย,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Genital -- Diseases, -- Female -- congresses
Gynecology -- congresses
Obstetrics -- congresses
สตรีมีครรภ์ -- การประชุม
ภาวะเจริญพันธุ์ -- แง่อนามัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WQ100 ค181 2545
Copy 4
Available