สื่อสารมวลชนเบื้องต้น :

สื่อมวลชน วัฒนธรรมและสังคม =

กิตติ กันภัย และคณะ ;คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Authors: กิตติ กันภัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่
Subjects: การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!