บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน /

สมฤทธี บัวระมวล, บรรณาธิการเรียบเรียง

Other Authors: สมฤทธี บัวระมวล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คุ้มคำ, 2545
Subjects: จีน –– ชีวประวัติ
จีน –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS734 บ381
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: DS734 บ381
Copy 5
Available