การบริหารงานพัฒนาชนบท :

การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล : สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข /

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

Main Author: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536
Subjects: การพัฒนาชนบท -- การบริหาร -- ไทย -- วิจัย
สภาตำบล -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 ว689ก 2536
Copy 1
Available