ปรัชญานักธุรกิจไทย :

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ /

สรกล อดุลยานนท์

Main Author: สรกล อดุลยานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: นักธุรกิจ –– ปรัชญา
นักธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD38.25.T5 ส323ป 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available