การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้านในประเทศไทย /

ประพิณ วัฒนกิจ.

No Cover Image
Main Author: ประพิณ วัฒนกิจ.
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Home -- Care -- Services -- Thailand
สาธารณสุขมูลฐาน -- วิจัย.
การพยาบาลในเคหสถาน -- วิจัย.
ผู้ป่วยที่บ้าน, -- บริการ -- วิจัย.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ป327ก 2542
Copy 7
Available
Copy 6
Available

Satit School, Stack

Call Number: 616 ป327ก 2542
Copy 8
Available