การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม =

Management of natural resources and environment /

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ

Main Author: จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545
Subjects: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 333.7 จ225ก 2545
Copy 4
Available
Copy 5
Available