ทวารวดี :

ต้นประวัติศาสตร์ไทย /

ธิดา สาระยา

Main Author: ธิดา สาระยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545
Subjects: โบราณคดี -- ไทย
ศิลปกรรมไทย -- สมัยทวารวดี
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ทวารวดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: DS576 ธ581ท 2545
Copy 9
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS576 ธ581ท 2545
Copy 8
Available
Copy 4
Checked out Due: 2022-1-19 Recall This
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available