กระดูกหลังเอวเสื่อม =

Degenerative lumbar spine /

ประกิต เทียนบุญ

No Cover Image
Main Author: ประกิต เทียนบุญ
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท สหพัฒนาการพิมพ์, 2529
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Low -- Back -- Pain -- therapy
Lumbar -- Vertebrae
Lumbosacral -- Region -- injuries
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WE750 ป196ก 2529
Copy 1
Available