คู่มือการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์ :

ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง (Skin disorders) /

ชำนาญ ชอบธรรมสกุล

Main Author: ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
Other Authors: ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR Center), กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR Center), 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Skin Diseases.
Skin Manifestations.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WR143 ช532ค 2542
Copy 1
Available