โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้และชายฝั่งทะเล :

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร /

กรมควบคุมมลพิษ

No Cover Image
Other Authors: กรมควบคุมมลพิษ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2541
Subjects: การจัดการลุ่มน้ำ ไทย (ภาคใต้)
การพัฒนาลุ่มน้ำ ไทย (ภาคใต้)
คุณภาพน้ำ ไทย (ภาคใต้)
ชายฝั่ง ไทย (ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TC513.T5 ค691 2541
Copy 2
Available
Copy 1
Available