รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน การสอนเรื่องโรคเอดส์ ของครูผู้สอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร =

Needs and opinions of teachers concerning AIDS teaching in high school of Bangkok /

ศิริพร พุทธรังษี, ปัทมา คุปตจิต

No Cover Image
Main Author: ศิริพร พุทธรังษี
Other Authors: ปัทมา คุปตจิต
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Subjects: โรคเอดส์ วิจัย
โรคเอดส์ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย
โรคเอดส์ การป้องกันและควบคุม วิจัย
ครู ทัศนคติ วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ทัศนคติ วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA440.3.T5 ศ463ร 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available