รายงานสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริหาร พ.ศ. 2545 ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

Report of The 2002 business trade and services census basic information : municipal areas Northeastern Region /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
Subjects: สถิติการค้า
ไทย -- การค้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HF3800.55.A4T5 ส183ร 2545
Copy 2
Available
Copy 1
Available