การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดจากพืชไทยบางชนิด =

Screening for antiplatelet activity from some Thai plants /

โดย มนตรี วงศ์คำมา, วรรณวิภา นพรัตน์

No Cover Image
Main Author: มนตรี วงศ์คำมา
Other Authors: วรรณวิภา นพรัตน์,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร
Subjects: Dissertations, -- Academic
Methanol
Plant -- Extracts
Platelet -- Aggregation -- Inhibitors
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ม152ก 2546
Copy 1
Available