การติดตามสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย :

การแก้ปัญหาเอดส์ของไทย "สานต่อความสำเร็จมุ่งสู่อนาคต" /

ธนาคารโลกแห่งประเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: ธนาคารโลกแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธนาคารโลกแห่งประเทศไทย, 2000
Subjects: โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม –– ไทย
โรคเอดส์ –– แง่สังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ก452
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available