การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย /

เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์

Main Author: เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acid-Base Imbalance –– nursing.
Water-Electrolyte Imbalance –– nursing.
อิเล็คโตรลัยท์ –– การพยาบาล
สารน้ำในร่างกาย –– การพยาบาล
กรดและด่างในร่างกาย –– การพยาบาล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY150 ฉ432ก 2545
Copy 13
Available
Copy 14
Available
Copy 11
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WY150 ฉ432ก 2545
Copy 15
Available
Copy 12
Available