กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น สำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน /

พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา

Main Author: พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ม.ป.พ. : ม.ป.ท., 2540
Subjects: ภาษีบำรุงท้องที่ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การคลังเทศบาล –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
รัษฎากรเทศบาล –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การปกครองท้องถิ่น –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HJ9578.7 พ441ก
Copy 6
Available