การบริหารราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (ฉบับปรับปรุง) /

สมาน รังสิโยกฤษฎ์

Main Author: สมาน รังสิโยกฤษฎ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ระบบราชการ -- ไทย -- การบริหาร
การบริหารรัฐกิจ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 199 หน้า
ISBN: 9742229953