คนฉลาดฟัง =

Effective listening /

ยุดา รักไทย และ ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ

Main Author: ยุดา รักไทย
Other Authors: ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การฟัง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 658.452 ย345ค 2544
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF323.L5 ย345ค 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available