คู่มือการบริบาลโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (สำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก) /

คณะกรรมการวิชาการฝ่ายระบบหายใจอักเสบเฉียบพลันในเด็ก กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ

No Cover Image
Corporate Author: กรมควบคุมโรคติดต่อ. กองวัณโรค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงแก้ไขใหม่
Subjects: Respiratory Tract Infections –– in infancy & childhood –– therapy.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WS280 ค178ค 2534
Copy 1
Available