รายงานสรุปผลการศึกษาประเมินสถานการณ์จังหวัดพะเยาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาการค้าเด็กและหญิง /

จัดทำโดย พศิน แตจวง

No Cover Image
Main Author: พศิน แตงจวง
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์. โครงการเอดส์ศึกษา (AIDS Education Programme)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2544
Subjects: พะเยา –– ภาวะสังคม
ปัญหาสังคม –– พะเยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.Ph39 พ479ร 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available