ตัวชี้วัดที่สำคัญทางด้านประชากรและที่อยู่อาศัย =

Population and Housing Indicators in Thailand :

กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติสังคม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
Subjects: ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- สถิติ
เคหะ -- ไทย -- สถิติ
ไทย -- ประชากร -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HA4600.55 ต289 2545
Copy 1
Available