การเปรียบเทียบผลการแปลงเกรดเฉลี่ยเป็นคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้อัตราส่วนระหว่างเกรดเฉลี่ยกับตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ต่างกัน = A COMPARISON OF THE RESULTS OF GPS CONVETION TO ENTRANCE EXAMINATION SCORES BASED THE PROPORTION OF GPAs AND THE DIFFERENT PERCENTITLE RANKS /

มานะ กวางทอง

No Cover Image
Main Author: มานะ กวางทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03657nam a2200445 a 4500
001 183804
003 Th-PLK-NU
008 040107s2546 th 000 0 tha d
050 4 |a LB2353.26.T5  |b ม445ก 2546 
100 0 |a มานะ กวางทอง 
245 1 0 |a การเปรียบเทียบผลการแปลงเกรดเฉลี่ยเป็นคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้อัตราส่วนระหว่างเกรดเฉลี่ยกับตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ต่างกัน = A COMPARISON OF THE RESULTS OF GPS CONVETION TO ENTRANCE EXAMINATION SCORES BASED THE PROPORTION OF GPAs AND THE DIFFERENT PERCENTITLE RANKS /  |c มานะ กวางทอง 
246 3 1 |a A COMPARISON OF THE RESULTS OF GPS CONVETION TO ENTRANCE EXAMINATION SCORES BASED THE PROPORTION OF GPAs AND THE DIFFERENT PERCENTITLE RANKS. 
260 |c 2546. 
300 |a 98 แผ่น 
500 |a ฉบับพิมพ์ดีด 
502 |a วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546. 
650 4 |a สถาบันอุดมศึกษา  |x การสอบ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/abstracts.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/contents.pdf  |y สารบาญ  |z สารบาญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/chapter1.pdf  |y บทที่1  |z บทที่1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/chapter2.pdf  |y บทที่2  |z บทที่2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/chapter3.pdf  |y บทที่3  |z บทที่3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/chapter4.pdf  |y บทที่4  |z บทที่4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/chapter5.pdf  |y บทที่5  |z บทที่5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/46/55/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170629 
945 |l nuthe 
945 |l nuthe 
945 |l gdthe  |a LB2353.26.T5  |b ม445ก 2546 
945 |l gdthe  |a LB2353.26.T5  |b ม445ก 2546 
945 |l gdthe  |a LB2353.26.T5  |b ม445ก 2546 
949 |a ภัคคีณี 
949 |a ปิยะนุช 
949 |a อำนาจ 
949 |a nuexport51 
991 |a THESIS  |b 2  |c 2017-10-27 13:28:03  |d 2017-10-27 13:28:03  |e nul  |f n  |g 2003-11-01  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v การเปรียบเทียบผลการแปลงเกรดเฉลี่ยเป็นคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้อัตราส่วนระหว่างเกรดเฉลี่ยกับตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ต่างกัน = A COMPARISON OF THE RESULTS OF GPS CONVETION TO ENTRANCE EXAMINATION SCORES B  |y nulthe 
998 |b 0  |c 031101  |d m  |e h  |f k