รายงานสรุปภาพรวมการท่องเที่ยวประเทศไทยและกรณีศึกษา :

โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เชียงราย, แพร่, หนองบัวลำภู, เลย, กระบี่, ตราด, นครปฐม, เพชรบุรี /

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
Subjects: ไทย –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS556.2 ร451
Copy 1
Available