ประชาธิปไตยฉบับน้ำตา :

ประมวลกิจกรรมของคณะกรรมการญาติวีรชนพฤกภา'35 ในรอบหนึ่งทศวรรษ(2535-2545) : ภาคผนวก : พรมแดนแห่งความรู้ : เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ในรอบ 10 ปี /

คณะผู้จัดทำ ธนพล อิ่วสกุล, สิทธิพร จรดล, อรอนงค์ ทิพย์พิมล

Main Author: ธนพล อิ่วสกุล
Other Authors: สิทธิพร จรดล, อรอนงค์ ทิพย์พิมล, คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา'35.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา,35, 2545
Subjects: พฤษภาทมิฬ
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสิินทร์,2535.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1745 ธ246ป 2545
Copy 6
Available