โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว :

จังหวัดกระบี่ /

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
Subjects: สถาปัตยกรรมไทย (ภาคใต้) ไทย กระบี่ วิจัย
กระบี่ ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว วิจัย
กระบี่ ความเป็นอยู่และประเพณี วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ชื่อเรื่องจากปก
Physical Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบสี, แผนที่
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม