โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว :

จังหวัดกระบี่ /

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
Subjects: สถาปัตยกรรมไทย (ภาคใต้) ไทย กระบี่ วิจัย
กระบี่ ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว วิจัย
กระบี่ ความเป็นอยู่และประเพณี วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS589.ก218 ร451
Copy 1
Available

Architecture, Research

Call Number: DS589.ก218 ร451
Copy 2
Available