โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว :

จังหวัดกระบี่ /

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
Subjects: สถาปัตยกรรมไทย (ภาคใต้) –– ไทย –– กระบี่ –– วิจัย
กระบี่ –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว –– วิจัย
กระบี่ –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS589.ก218 ร451
Copy 1
Available

Architecture, Research

Call Number: DS589.ก218 ร451
Copy 2
Available