โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว :

จังหวัดกระบี่ /

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
Subjects: สถาปัตยกรรมไทย -- (ภาคใต้) -- ไทย -- กระบี่ -- วิจัย
กระบี่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
กระบี่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!