โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว :

จังหวัดเพชรบุรี /

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
Subjects: สถาปัตยกรรมไทย (ภาคกลาง) ไทย เพชรบุรี วิจัย
เพชรบุรี ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว วิจัย
เพชรบุรี ความเป็นอยู่และประเพณี วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS589.พ875 ร451
Copy 1
Available