คู่มือการฝึกอบรม :

การพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการช่วยเพื่อนป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในเยาวชนไทย /

โดย พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ

Main Author: พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2546
Subjects: การฝึกอบรม
การฝึกอบรม –– คู่มือ
โรคเอดส์
โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 พ776ค 2546
Copy 1
Available