วินัยข้าราชการพลเรือนและการดำเนินการสอบสวนทางวินัย :

(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา) /

สุรพันธ์ อรัญนารถ

Main Author: สุรพันธ์ อรัญนารถ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- วิจัย
ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: JQ1746.Z13 ส852ว 2539
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1746.Z13 ส852ว 2539
Copy 1
Available