ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร :

การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน /

โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี

Main Author: งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543
Subjects: ภาษาอังกฤษ เทคนิค คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษ การเขียน คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี คำถามและคำตอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!