ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร :

การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน /

โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี

Main Author: งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
Subjects: ภาษาอังกฤษ เทคนิค คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษ การเขียน คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี คำถามและคำตอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1116.E5 ง337ก 2546
Volume ล.2 Copy 1
Available