อีเล็คทรอนิคส์ทางการแพทย์ สำหรับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อีเล็กทรอนิคส์ /

โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์

No Cover Image
Main Author: ชูศักดิ์ เวชแพศย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาสรีรวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
Subjects: อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: ก-ฉ, 459 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: หนังสืออ้างอิง: หน้า 445-459.