แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA :

คู่มือการวางแผนพัฒนาและบันทึกความก้าวหน้าเพื่อการสื่อสารภายในและเพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก ฉบับปรับปรุงข้อมูลระดับหน่วยงาน [ตอนที่ 2 ของแบบประเมินตนเอง] /

โดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

Other Authors: สถาบันพัมนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.
Subjects: Accreditation
Health -- Services -- Administration
Hospital -- Administration
Hospitals -- standards
Quality -- Assurance, -- Health -- Care
Quality -- of -- Health -- Care
โรงพยาบาล -- การประเมิน
การควบคุมคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WX153 บ892 2543
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WX153 บ892 2543
Copy 2
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: WX153 บ892 2545
Copy 1
Available