นโยบายต่างประเทศของไทยจากยุควิกฤตเศรษฐกิจสู่สหัสวรรษใหม่ /

ประภัสสร์ เทพชาตรี

Main Author: ประภัสสร์ เทพชาตรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Subjects: กลุ่มประเทศอาเซียน
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS575 ป338น 2543
Copy 1
Available