คำมีคม ว่าด้วย ภาษา วัฒนธรรม และอำนาจ /

นิธิ เอียวศรีวงศ์

Main Author: นิธิ เอียวศรีวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Subjects: ภาษาไทย –– รวมเรื่อง
ภาษาไทย –– การใช้ภาษา
ภาษากับวัฒนธรรม –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4152 น612ค 2545
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available