กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ =

Marginalization /

โดย สุริชัย หวันแก้ว

Main Author: สุริชัย หวันแก้ว
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ไทเกอร์ พริ้นติ้ง, 2546
Subjects: คนชายขอบ
ชายขอบทางสังคม
ปัญหาสังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.M26 ส859ก 2546
Copy 1
Available