เอกสารการสอนชุดวิชาประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ =

Economic History and History of Economic Thoughts /

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: เศรษฐกิจ –– ประวัติ
ภาวะเศรษฐกิจ –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC28 ส747อ 2543
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available