รายงานการวิจัยเรื่องการฝึกวิปัสสนาผนวกกับการให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV : ในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /

โดย ทิพาวดี เอมะวรรธนะ

No Cover Image
Main Author: ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
Other Authors: สำนักงานทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546
Subjects: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ท488ร 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available