รายงานการวิจัยเรื่องทัศนะและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจากปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /

โดย ศรีวงศ์ หะวานนท์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ศรีวงศ์ หะวานนท์, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: โรคเอดส์ ไทย ปทุมธานี การป้องกันและควบคุม วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม การป้องกันและควบคุม ไทย ปทุมธานี วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ร541 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available