รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์ประเมินหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ =

Development of Evaluative Criteria for Science Curricula in Rijabhat Institutes /

ฉัตรนภา พรหมมา

No Cover Image
Main Author: ฉัตรนภา พรหมมา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: อุตรดิตถ์ : สถาบัน, 2542
Subjects: หลักสูตร -- การประเมิน -- วิจัย
วิทยาศาสตร์ -- หลักสูตร -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 137 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 117-122.