การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส :

กลุ่มนอกกำลังแรงงาน /

ขัตติยา กรรณสูต, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

Main Author: ขัตติยา กรรณสูต
Other Authors: จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส์ จำกัด, 2546
Series: ชุดโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Subjects: คนจน –– ไทย –– วิจัย
คนจน –– การสงเคราะห์ –– วิจัย
สังคมสงเคราะห์ –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD4824.5.T5 ข312ก 2546
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Social, Research

Call Number: HD4824.5.T5 ข312ก 2546
Copy 4
Available