รายงานการวิจัยเรื่องสตรีกับบทบาทในการเข้าร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) :

บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง = Women participation role in tambon administrative organization : social cultural and political context /

สุรัสวดี หุ่นพยนต์, ชนาธิป บุณยเกตุ

No Cover Image
Main Author: สุรัสวดี หุ่นพยนต์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
Subjects: สตรีกับการเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 72 แผ่น
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 72.