เติ้งเสี่ยวผิง :

ว่าด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรมและเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม่ /

มาดาม เติ้งหยง ; สุขสันต์ วิเวกเมธากร, ผู้แปล

Main Author: เติ้งหยง
Other Authors: สุขสันต์ วิเวกเมธากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท เฮลท์แคร์ พลับบลิชชิ่ง จำกัด, 2546
Subjects: เติ้งเสี่ยวผิง, –– 2447-
จีน –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS778.T4 ต756ต 2546
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available